fn

welcome guyS!!!singgah + bace + like and paling important kasi follow!! blog itam putehh

DAH MASUK KASI LIKE CIKIT..TAKUT SYOK SENDIRI..HAHA

Definisi Wacana


Bahasa merupakan sebahagian daripada wacana. Dengan bahasa sesuatu wacana dapat dihasilkan. Wacana terhasil daripada satu susunan idea-idea yang tersusun dengan teratur. Setiap idea yang ditulis perlulah berkesinambungan dengan idea yang lain. Idea itu pula perlulah mempunyai makna dan perlu berkait dengan topik yang hendak diutarakan. Selain itu, wacana merupakan bidang linguistik yang tertinggi. Penggunaan wacana digunakan setiap jenis bidang pada hari ini. Menurut Asmah Haji Omar, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya. Kamus Webster (1983) pula mendefinisikan wacana sebagai hubungan fikiran dengan kata-kata iaitu ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan atau percakapan. Terdapat dua jenis fungsi bahasa dalam wacana iaitu transaksional dan interaksional. Dalam tugasan ini akan memfokuskan tentang aspek fungsi transaksional dan interaksional dalam bidang-bidang kehidupan manusia. Fungsi bahasa digunakan dalam kehidupan seharian manusia sebagai contoh ketika seseorang itu lapar dia akan mengatakan dia lapar. Dari situ dapat dilihat fungsi bahasa tersebut digunakan dalam kehidupan manusia. Ramai ahli linguistik yang terlibat mengkaji tujuan sebenar bahasa digunakan. Fungsi bahasa iaitu transaksional dan interaksional telah diperkenalkan oleh Brown dan Yule (1983) dan istilah ini sama dengan istilah yang telah diperkenalkan oleh Jakobson, Halliday dan Lyons. 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...