fn

welcome guyS!!!singgah + bace + like and paling important kasi follow!! blog itam putehh

DAH MASUK KASI LIKE CIKIT..TAKUT SYOK SENDIRI..HAHA

Format Bahasa Melayu Kertas 2 Soalan 3 Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa

 SOALAN 3 (a) Terdapat 3 bentuk soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan iaitu:
Membina satu ayat bagi setiap perkataan bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya.
Membina satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya.
Membina dua ayat bagi setiap perkataan yang diberikan bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya.
SOALAN 3 (b) - SINTAKSIS
Bentuk soalan yang akan ditanyakan dalam peperiksaan adalah seperti berikut:
Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah
Menukarkan cakap pindak lepada ayat cakap ajuk.
Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif
Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
Menukarkan ayat susunan biasa kepada susunan songsang
Menukarkan ayat susunan songsang kepada susunan biasa
Menentukan pola ayat
Menyambung ayat.
Memisahkan ayat.
SOALAN 3 (c) - EJAAN DAN IMBUHAN
Aspek kesalahan ejaan yang akan ditanyakan ialah:
persukuan kata
keselarasan vokal
kata pinjaman
ejaan kata terbitan
kata ganda
kata majmuk
Aspek kesalahan imbuhan yang akan ditanyakan ialah:
awalan kata
akhiran kata
apitan kata
sisipan kata

SOALAN 3 (d) - KATA, ISTILAH ATAU KESALAHAN TATABAHASA
Aspek kesalahan kata atau istilah yang akan ditanyakan ialah:
perbendaharaan kata
golongan kata
pemgimbuhan
penggandaan
pemajmukan
Aspek kesalahan tatabahasa merangkumi:
frasa
struktur ayat

SOALAN 3 (e) - PERIBAHASA
Bentuk soalan peribahasa terdiri daripada aspek yang berikut:
membina ayat menggunakan peribahasa yang diberikan
melengkapkan petikan yang diberikan berdasarkan situasi
mengemukakan peribahasa berdasarkan situasi dalam petikan yang diberikan
Peribahasa terbahagi kepada beberapa jenis iaitu:
simpulan bahasa
perumpamaan
perbilangan/pepatah
bidalan

slogan

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...